Dr. Öğr. Üyesi ORHAN YÜKSEL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ORHAN YÜKSEL

T: (0282) 250 2207

M oyuksel@nku.edu.tr

W oyuksel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ana Bilim Dalı:
Lisans
Üniversite: ANKARA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK
Öğrenim Yılları:
Tez:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YÜKSEL O., Influence of municipal solid waste compost application on heavy metal content in soil, Environmental Monitoring and Assessment, vol. 187, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. YÜKSEL O., Alakır Çayı Havzasında Antalya Toprak KaybınınMekânsal Dağılışı ve Etkili Faktörler, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. CAB
3. YÜKSEL O., Soil mapping and ad hoc power analysis to increase blocking efficiency prior to establishing a long term field experiment, The Scientific World Journal, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. CAB
4. YÜKSEL O., TEKİRDAĞ MERKEZ İLÇESİ KIYI ŞERİDİNDEKİ DRENAJ AĞSİSTEMLERİNDE YER ALAN TOPRAKLARIN ZEMİN MÜHENDİSLİĞİÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, tekirdağ ziraat fakültesi dergisi, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. CAB
5. CAMCI ÇETİN S., EKİNCİ H., KAVDIR Y., YÜKSEL O., Using Soil Urease Enzyme Activity as Soil Quality for reflecting Fire Influence in Forest Ecosystem, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 18, pp. 2380-2387, 2009.
Özgün Makale SSCI
6. ÖZCAN H., EKİNCİ H., BABA A., KAVDIR Y., YÜKSEL O., Yiğini Y., Assessment of the Water Quality of Troia for the Multipurpose Usages, Environmental Monitoring and Assessment, vol. 130, pp. 389-402, 2007.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
7. KAVDIR Y., EKİNCİ H., YÜKSEL O., ahmet m., Soil aggregate stability and 13C CP MAS NMR assessment of organic matter in soils influenced by forest wildfires in Çanakkale Turkey, Geoderma, vol. 129, pp. 219-229, 2005.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
8. YÜKSEL O., Effect of Municipal Waste Compost on Some Chemical Characteristics of Clay Soils, Journal of Agronomy, vol. 3, pp. 43-45, 2004.
Özgün Makale SCIMAGO, EMBASE, FSTA
9. YÜKSEL O., KAVDIR Y., The effect of municipal waste compost on physical characteristics of clay soils, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 28, pp. 1094-1098, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. KAVDIR Y., ÖZCAN H., EKİNCİ H., YÜKSEL O., yiğini y., The Influence of Clay Content Organic Carbon and Land Use Types on Soil Aggregate Stability and Tensile Strength, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol. 28, pp. 155-162, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZCAN H., EKİNCİ H., YÜKSEL O., KAVDIR Y., kaptan h., Dardonos Yerleşkesi Toprakları, Yayın Yeri: ÇOMÜ, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. EKİNCİ H., ÖZCAN H., YÜKSEL O., KAVDIR Y., ÇAVUŞGİL V. S., Üvecik İşletme Arazisi Toprakları, Yayın Yeri: ÇOMÜ, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SUNGUR A., ÖZCAN H., GÜR E., EREN S. T., YÜKSEL O., SOYLAK M., Determination of Heavy Metal Mobility in The Soils of Apple Gardens in Umurbey Plain (Çanakkale), VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS (04.10.2017-07.10.2017).
Özet bildiri
2. YÜKSEL O., EKİNCİ H., Determine of the productivity characteristics of formed soils on Meriç river terraces, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
3. ÖZCAN H., EKİNCİ H., yiğini y., YÜKSEL O., Comparison Of Four Soil Salinity Extraction Methods, . International Soil Meeting On Soil Sustaining Life On Earth, Managing Soil And Technology (22.05.2006-26.05.2006).
Tam metin bildiri
4. EKİNCİ H., ÖZCAN H., yiğini y., YÜKSEL O., Determination of Spatial Veriation of Soil EC and pH in The Evreşe Plain By Gis, International Soil Meeting On Soil Sustaining Life On Earth, Managing Soil And Technology (22.05.2006-26.05.2006).
Tam metin bildiri
5. EKİNCİ H., ÖZCAN H., yiğini y., ÇAVUŞGİL V. S., YÜKSEL O., KAVDIR Y., Profile Developments and Some Properties of Vertisols Formed on Different Physiographic Units, International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development (07.06.2004-10.06.2004).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YÜKSEL O., EKİNCİ H., Bayramiç İlçesi Arazi Kaynaklarının Değerlendirilmesi, Bayramiç Değerleri Sempozyumu (29.08.2008-31.08.2008).
Tam metin bildiri
2. CANGİR C., YÜKSEL O., BOYRAZ D., Trakya da Amaç Dışı Arazi Kullanılmasının Boyutları ve Arazı Kullanım Planlaması, Trakyada Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu (03.01.1996-06.01.1996).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB abstracts
2. ÇOMU Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB Abstract
3. Alınteri Ziraai Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB abstracts
4. The Scientific World Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi AGRICOLA, CAB
5. tekirdağ ziraat fakültesi dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CABI, EPSCO, DOAJ
6. Tekirdağ ziraat fakültesi dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO